Marek Šlachta

předseda
predseda@spolekmediku.cz
5. ročník všeobecného lékařství
agenda
Prvákoviny, Ples mediků,
webmaster