ALUMNI ČLENOVÉ SPOLKU MEDIKŮ

Alumni členství je získané. Alumni členem se dle Stanov Spolku mediků stává každý člen, kterému zaniklo členství řádným ukončením studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2019 obdrželi z rukou předsedy spolku Marka Šlachty dekret o alumni členství:

Hrabčáková Tereza
Mnacakanová Eva
Stokláska Martin
Vávra Karel
Žídková Jaroslava (roz. Maucy)