Ralley Rejvíz 2016

POZOR, POZOR!!! Důležitá informace pro zájemce o účast na Rallye Rejvíz 2016!

Vzhledem k loňskému zájmu o spolufinancování RR Spolkem mediků jsme se letos rozhodli pro následující pravidla.
Studenti, kteří se budou chtít zúčastnit Rallye Rejvíz 2016 a proplatit startovné od Spolku mediků, musí podat písemnou žádost a to do 30.11. 2015.
Spolek mediků na základě bodových pravidel a financí přidělených LF rozhodne o proplacení startovného jednotlivým týmům.

Bodová pravidla:
Aktivní člen Spolku mediků: 2 body
Účast na akci Neznáš, nezachráníš: 3 body
Čteme dětem: 1 bod/ návštěva
Účast na adaptačním kurzu: 1 bod
Pomoc při přípravě plesu: 2 body
Účast na SVOČ konferenci: 1 bod