O spolku

Cílem Spolku mediků je prosazovat a hájit zájmy studentů LF UP, podporovat vzájemné vztahy mezi studenty vysokých škol a jejich fakultami, rozvíjet mezinárodní spolupráci a přispívat svojí činností k rozvoji vzdělání a lékařské vědy.

spolek_mediku_prvakoviny
Medicína, to je někdy pořádnej horor. #prvákoviny #2017
Spolek Mediků LF UPOL
Spolek Mediků v celé své kráse. #elegance

A co že teda děláme?

Neznáš, nezachráníš!

Tato akce, jak už název vypovídá, má za cíl uvést akademické pracovníky, studenty ale i veřejnost do základů první pomoci. Všichni účastníci mají možnost prakticky si vyzkoušet reálné situace, které je mohou během jejich všedního života potkat. Jedná se například o nácvik kardiopulmonální resuscitace, ošetření zlomeniny, úrazy při dopravních nehodách atd. Tato akce měla u veřejnosti široký ohlas a zúčastnilo se jí několik desítek osob.

 

Noční sportovní turnaj mediků

Již každoroční turnaj mediků, se koná přibližně v polovině dubna. Jeho smyslem je ukázat studentům medicíny, že nejen knihy, ale i troška pohybu je pro ně prospěšná. Tradičně se proto studenti a studentky utkají ve fotbale a volejbale. Ve volných chvílích je připravena Zumba.

 

Setkání ve Zlatých horách v lednu

Spolek mediků se podílí na organizaci Zlatých hor. V roce 2013 měli účastníci mimo jiné možnost poslechnout si kapelu Medic Band, která je součástí Spolku mediků. V současné době se někteří členové s bývalými členy podílejí na znovuzrození Zlatých hor.

 

Adaptační kurz pro první ročníky

Třídenní adaptační kurz pomůže studentům prvního ročníku s orientací v novém městě, seznámí je s jejich spolužáky a poradí jim, jak bude jejich studium na lékařské fakultě probíhat. V rámci adaptačního kurzu čekají studenty nejen teambuildingové aktivity, sportovní hry, poznání Olomouce, přednášky a spousta dalších aktivit. Adaptačního kurzu se každoročně zúčastní přibližně stovka studentů.

 

Hudba léčí

Pod hlavičkou Spolku mediků funguje také kapela Medic Band, která nesmí chybět na žádné významné společenské akci. Kromě toho chodí Medic Band navštěvovat děti do FNOL. V roce 2013 se k již vzniklému Medic Bandu přidala Medická cimbálová muzika, která se poprvé představila při rozsvěcování stromečku na TÚ.

 

Časopis Had

V roce 2013 jsme obnovili a zmodernizovali časopis Had, který je nyní ve formě blogu. Časopis lze nalézt na webových stránkách http://www.had.spolekmediku.cz/.

 

Sekce pro děti

V rámci sekce pro děti pořádáme Mikulášskou nadílku. Mikuláš se svou družinou navštěvuje několik klinik FNOL a obdarovává malé i velké.

V roce 2013 jsme v rámci sekce pro děti zavedli akci Čteme dětem – medici a medičky navštěvují ve svém volném čase Dětskou kliniku FNOL a snaží se zpříjemnit dětem pobyt v nemocnici čtením pohádek, hraním her či povídáním. Pohádky tak nejen pomáhají dětem překonat nelehké období a odloučení od rodiny, ale také v nich rozvíjí fantazii a motivaci k dalšímu čtení.

 

Společenské aktivity

Sekce Společenské aktivity má za úkol postarat se o kulturní a společenský život studentů lékařské fakulty. Pod její hlavičkou je organizován Ples mediků, Anteples a uvítací večírek. V roce 2013 proběhl první ročník pasování prváků aneb Prvákoviny.

 

Sekce SVOČ

Spolek mediků se spolupodílí na organizaci konference SVOČ.

 

Kromě výše uvedeného se členové Spolku mediku podílejí např. na spoluorganizaci rozsvěcování vánočního stromečku a také spolupracují s IFMSA, SSS ČR a PEPA.