Rozsvícení vánočního stromečku

I na naší fakultě můžeme pozorovat příchod adventních dní. Ve studovně dochází místa k sezení, protože se nejedna nebohá studentská duše nespoléhá na to, že ji možná odnese čert a nebude tak muset čelit nástrahám zápočtů. Přichází Vánoce. Studenti vycházejí alespoň na jedno odpoledne ze studovny. Fakultou zavoní punč z místního bufetu. Vzduchem se nese jehličí. Rozezní se koledy. Zahraje cimbál. Přichází Mikuláš, anděl a čert.

mikulas3

Rok co rok se díky spolupráci s fakultou zastaví zrychlené tempo období získávání kreditů, podpisů a dárků.

Celému slavnostnímu aktu rozsvícení Vánočního stromečku na naší alma mater předchází celodenní akce ve spolupráci s Fakultní nemocnici Olomouc, kde členové spolku a dobrovolníci z řad studentů v převlečení za pověstnou trojici přijdou potěšit pacienty Dětské kliniky FNOL a Geriatrického oddělení na II. IK gastroenterologické a geriatrické. Za koledu či básničku obdrží tradičně malý dáreček a domácí perníčky, které vlastnoručně napekly a nazdobily členky Spolku mediků.

mikulas2

Našim nejmenším pacientům se nevěnujeme pouze jeden den v roce. V rámci projektu Čteme dětem, který zaštiťuje stejná sekce. První myšlenka na naše dětské pacienty přišla v roce 1999, kdy byla Zuzanou Šíblovou celá sekce založena. Od té doby pravidelně docházejí členové spolku a další dobrovolníci z řad studentů na Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc a zpříjemňují pobyt v nemocničním těm nejmenším nejen četbou, ale třeba také malováním či další společnou tvůrčí činností anebo společným hraním deskových her. Děti tak mají alespoň na chvíli možnost zapomenout na nemocniční zdi.

cteme1cteme2

Za Sekci dětí
Barbora Udržalová
6. ročník všeobecného lékařství

Napsali o nás:

2018: Žurnál UP (Mikuláš), FNOLŽurnál UP (Čteme dětem)
2017: FNOL