Neznáš, nezachráníš!

Zodpovědný vedoucí sekce:
Martin Mareš urgentnimedicina@spolekmediku.cz

Tato sekce se zaměřuje na pořádání osvětových akcí, mezi které patří: výuka první pomoci na školách, pořádání vlastních zážitkových školení s tématikou první pomoci nejen pro studenty Univerzity Palackého ale rovněž pro laickou veřejnost a zajišťování zdravotnického dozoru na univerzitních událostech (Majáles UP).

Ve spolupráci s dalšími studentskými organizacemi, zejména s místní pobočkou IFMSA CZ, probíhá již řadu let série přednášek a ukázek s cílem přiblížit první pomoc dětem a studentům základních a středních škol. Lektoři s žáky navazují pokud možno přátelský vztah, který v kontrastu s autoritou lektora umožňuje lepší přijetí studenta a pomáhá udržet dostatečnou pozornost a zájem o celé školení. Snahou je předat několik základních postupů, jak se zachovat v různých modelových situacích. Důležité je přesvědčit (nejen) žáky, aby překonali svůj vlastní strach a měli chuť druhým pomoci. Jedním z hesel, které razíme je: „Nikdy nevíte, kdy vy sami budete potřebovat pomoc druhých.“ V současné době probíhá školení pod hlavičkou IFMSA v rámci projektu Pro život, který sjednotil aktivity tohoto typu na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Nejvýraznější akcí, kterou sekce Urgentní medicíny pořádá, je kurz první pomoci Neznáš, nezachráníš! Jedná se o zhruba tříhodinové školení, které probíhá zážitkovou formou učení během každého semestru jednou. Účastnící postupně absolvují teoretickou přednášku a kolečko po stanovištích, kde se učí řešit různé typy poranění. Nakonec absolvují modelovou situaci, která s pomocí pečlivého scénáře a maskovaných figurantů co nejvěrněji simuluje reálný problém. Jak v evaluacích potvrzují sami účastníci kurzu, právě tato část má největší přínos. Je velký rozdíl si v klidu v učebně povídat nad schématickými obrázky a řešit ve tmě nabourané auto plné křičících zraněných, ze kterých trčí kusy skla a teče z nich krev. Snahou organizátorů je co nejpřesněji napodobit skutečnost, aby lidé byli připraveni, pokud by se ocitli v podobné situaci naostro. Proto na závěr každé modelové situace následuje rozbor postupu zachránců se zkušeným lektorem, který případně upozorní na chyby a poradí, jak se jim do budoucna vyvarovat.

Akci, jak ji v současné době známe, poprvé připravily v roce 2016 emeritní členky Spolku mediků Tereza Hrabčáková a Eva Mnacakanová, které tak plynule navázaly na předchozí aktivity v oblastech první pomoci. Jejich originální přístup se setkal s velkým úspěchem a poptávka po podobných aktivitách neustále roste i do dnešních dní. Je tedy pravděpodobné, že do budoucna budeme okruh pořádaných akcí přizpůsobovat rostoucí poptávce.

Za sekci Urgentní medicíny
Martin Mareš
5. ročník všeobecného lékařství

Napsali o nás:

2019: Žurnál UP

Emeritní vedoucí sekce:

Tereza Hrabčáková – 2016-2018
Eva Mnacakanová